บริการวิจัยและพัฒนาสูตร

Research and Development

 

 

     ในด้านการวิจัยและพัฒนา เพียงแค่คุณบอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ เลือกเนื้อผลิตภัณฑ์ สี และกลิ่น เพียงเท่านี้

ภายใน 7 วัน คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยตัวคุณเอง หรือหากคุณต้องการการทดสอบจากบริษัทชั้นนำ

เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการทำโฆษณา ทางบริษัทฯ ก็สามารถจัดหาให้ได้เช่นกัน ด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นของบริษัท ในการส่ง

เสริมให้ทีมงานมีการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทำให้ทีมงานมีความสามารถ ในการพัฒนา

สินค้า เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเนื้อ สี กลิ่น และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์ที่ผู้บริโภคประทับ

ใจ

 

Visitors: 28,790